I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpáteční do Betléma

Dokumentaristika

Premiéra: 25.12.2021

Výroba: 2021

Dokážete si představit, že byste se o Vánocích vypravili vláčkem do Betléma a zpátky? Co by se na takové cestě dalo všechno zažít a poznat? Jaké to je, když anděl Páně zláme sáně? Co se stane, když děti cestou křičí troufale: „Velbloude, ty loudale“? A je pravda, že v Sýrii jenom ovčí sýry jí? Všechny děti od 0 až do 100 let pozve na Zpáteční do Betléma strojvůdce Emanuel. Těšit se můžete na vtipné veršovánky, zpěvné písničky a hlavně na humorné a zajímavé poznávání nejen cizích krajů. 

Dokumentaristika

Premiéra: 25.12.2021

Výroba: 2021