I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poutníci času

se Sr. Annou Vendulou Malichovou

Dokumentaristika

Premiéra: 20.3.2022

Výroba: 2022

K víře ji přivedl dědeček, se kterým chodila pravidelně do kostela. Teprve na vysoké škole si ale uvědomila, že má o ni Bůh zájem. Bylo to v kostele na svatbě kamarádky, které šla za svědka. Od toho okamžiku začala její cesta životem nabírat zcela jiný směr. Zaujaly ji sestry Boromejky, ke kterým se po několika letech nakonec také přidala. Dnes Anna Vendula Malichová slouží jako kaplanka v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Za poslední dva roky, kdy se celý svět ocitl v covidovém sevření, se v plné síle ukázala důležitost její práce. Pacienti, kteří se v určité chvíli nemohli potkávat se svými blízkými, využívali o to více služeb nemocničních kaplanů, kteří stáli po boku lékařů tak říkajíc v první linii.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.3.2022

Výroba: 2022