I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Marek Orko Vácha - Krajina, zrcadlo duše

Duchovní pořady

Premiéra: 6.4.2022

Výroba: 2021

Nejen umělecká díla a architektura, i krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených, a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak ani nic méně. Zemi tak z perspektivy židovství a křesťanství potřebujeme ze dvou důvodů: aby nás sytila a abychom skrze ni kontemplovali Boha.

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je farářem ve farnosti Lechovice u Znojma. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy biologie a lékařské i environmentální etiky.

Duchovní pořady

Premiéra: 6.4.2022

Výroba: 2021