I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nešpory

Želiv, kostel Narození Panny Marie

Duchovní pořady

Premiéra: 16.7.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kláštera premonstrátů v Želivě.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.7.2022

Výroba: 2022