I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vigilie

CSM Hradec Králové - sobota

Duchovní pořady

Premiéra: 13.8.2022

Výroba: 2022

Přenos programu z Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové. Téma dne: Buď svědkem doma.
Uvidíte poslední klasický díl show Po stopách, televizní soutěž Chcete být svatý?, setkáte se s informátorem Danym.
Následovat bude adorace - a chválit Boha budeme tancem, zpěvem i modlitbou tichou. Na závěr biskup Jan Vokál posvětí olej, kterým budou mladí pomazáni.
O hudební doprovod se postará schola Adorare: Řeknu všem, Přijď, Bůh je tak blízko nás, Malířem nebe, Chci žít ve stínu křídel tvých, Pozdraveno budiž světlo, Před tebou, Veni Sancte Spiritus, Chci tě chválit, Verný Boh, Sílu dám (Hymna SDM Sydney 2008), Ješua (Mého srdce král), Áronské požehnání (Ať Pán žehná nám).

Duchovní pořady

Premiéra: 13.8.2022

Výroba: 2022