I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Když bolí duše

Poruchy osobnosti

Vzdělávací pořady

Premiéra: 8.2.2023

Výroba: 2023

Poruchy osobnosti - jedná se o poruchy – osobnostní odchylky, nikoli o duševní nemoci (psychózy, schizofrenie a bipolární afektivní nemoci), spolu s nimi mohou být nejčastěji přidruženy poruchy neurotické, představují soubor trvalých povahových odchylek vytvářejících nevyváženou (disharmonickou) nebo zvýrazněnou (akcentovanou) osobnost, u níž jsou některé její složky příliš zdůrazněny a jiné potlačeny. Porucha ovlivňuje chování a prožívání i uvažování postiženého, někdy ztěžuje jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. V pořadu bude hovořit moderátor P. Daniel Vícha na toto téma s knězem a psychterapeutem Lukášem Engelmannem.

Své dotazy, postřehy můžete již před pořadem nebo v jeho průběhu zasílat:
na e-mail vysilani@tvnoe.cz
anebo pomocí SMS na tel. č. 775 177 377.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 8.2.2023

Výroba: 2023