I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dokořán

s Janou Vohralíkovou

Zábava

Premiéra: 28.5.2023

Výroba: 2023

Pro další setkání jsme si tentokrát došli k vedoucí Kanceláře prezidenta republiky paní Janě Vohrálíkové. Během několika minut jsme otevřeli témata, která dovolují nahlédnout nejen do těchto míst, profese, povolání, společenských témat, ale také do života, myšlenek, zkušeností a nitra paní kancléřky. Neformální rozhovory s osobnostmi veřejného života. „Kdo není proti nám, je s námi!“ Tato věta evangelia se stala námětem pro pořad Dokořán. Jana Vohralíková začínala svou profesní dráhu jako projektantka, po mateřské dovolené se stala generální sekretářkou křesťanské mládežnické organizace YMCA. Jak sama shrnuje, pracovala postupně ve všech sférách společnosti: Sedm let ve vedoucích pozicích v neziskových organizacích, osm let v řídících pozicích ve státní správě, pět let jako členka představenstva velké soukromé společnosti. Podle jejího projektu byl postaven a před dvaceti lety vysvěcen ekumenický kostel v obci Budislav nedaleko Litomyšle. Byla také kvestorkou vysoké školy a vedoucí kanceláře Senátu. V březnu 2023 se stala vedoucí kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla. „Vždycky jsem se snažila posouvat věci dál, dívat se kolem sebe, měnit zaběhnuté, ale nefungující postupy a stavět na týmové spolupráci,“ říká o sobě.

Zábava

Premiéra: 28.5.2023

Výroba: 2023