I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výpravy do divočiny

Výzkum drobných savců

Publicistika

Premiéra: 13.6.2023

Výroba: 2023

Prof. Josef Bryja se v Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky zabývá malými živočichy. Účastnil se expedic za jejich zkoumáním také do Afriky.

Budeme si povídat nejen o nich: Hlodavci a další drobní savci pomáhají určovat například evoluční diversitu, jedinečnost. Co si představit pod pojmy biogeografie a distribuce biologické rozmanitosti, molekulární ekologie obratlovců či fylogeografie?

Příroda nám skýtá úžasná témata k údivu a žasnutí.

Publicistika

Premiéra: 13.6.2023

Výroba: 2023