I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dopolední program v českém centru s katechezí biskupa T. Holuba

Publicistika

Premiéra: 2.8.2023

Výroba: 2023

České centrum v Lisabonu poprvé otevřelo českým poutníkům Světových dnů mládeže na dopolední katechezi "Rise Up (Vstaň)" a mši svaté. Dnešní katechezi věnovanou integrální ekologii měl pro mladé poutníky připravenou plzeňský biskup Tomáš Holub. Hlavním celebrantem následné bohoslužby byl Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, kázal biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovali další biskupové a přes 80 kněží.

O péči o svět kolem nás mluvil také biskup Tomáš Holub v katechezi a připomínal, že péče o přírodu, vztahy nebo jakékoliv dobré dílo je potřeba nejprve zakotvit v Bohu. “Můžeme se vydat jako Maria na cestu, když uvěříme, že nás Bůh povolal jménem, počítá s námi a má v nás zalíbení. Pak můžeme svět přetvářet k dobru. Ve chvíli, kdy se snažíme zachránit svět vlastními silami a zvládnout vše sami, nefunguje to.”

Publicistika

Premiéra: 2.8.2023

Výroba: 2023