I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

9. 1. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 9.1.2024

Výroba: 2024

REPORTÁŽE

Tříkrálová sbírka v Nivnici

Do poloviny ledna probíhá v celé republice charitní Tříkrálová sbírka. Koledníci dnes stejně jako kdysi šíří mezi lidmi Boží požehnání a poselství milosrdné lásky s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi. I v nepříznivém počasí se letos vydali na koledu také v Nivnici.


800 let dlouhá tradice betlémů

O Vánocích uplynulo osm set let od chvíle, kdy Svatý František z Assisi uspořádal první živý betlém. Jesličky se pak rozšířily do celého světa. V klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze jich letos bylo k vidění více než dvě stě.


Nezlomená Filozofická fakulta UK

Od tragedie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se konala už řada vzpomínkových setkání. Jedním z nich bylo ekumenické shromáždění v kostele u Nejsvětějšího Salvátora hned den poté. Za účasti tisíců lidí se uskutečnila akce nazvaná „Pietní průvod a objetí Fildy“. Mnozí nejen studenti stále potřebují psychologickou a duchovní pomoc.


Vzpomínka na Filipa Breindla

V předposlední den loňského roku náhle zemřel, novinář, vysokoškolský pedagog a dlouholetý vedoucí zpravodajsko-publicistické redakce Radia Proglas Filip Breindl. Bylo mu 44 let. Devátého ledna se s ním jeho blízcí rozloučili v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích. Poprosili jsme jeho kolegy a kamarády, aby na něj zavzpomínali.


Tříkrálový koncert v Nesvačilce

Jeden z letošních Tříkrálových koncertů se uskutečnil v kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce.


Vánoční hra v Horní Lidči

Lidečko prozářilo světlo posvátné noci. Originální divadelní představení Sáry Matůšové spojilo sousedy z obcí Hornolidečska na pomyslném jevišti i v hledišti. I když herců bylo více než sto, v přesile nebyli.


Cesta pustým lesem

Po 26 letech se do českých kin vrací film Ivana Vojnára Cesta pustým lesem. V době své premiéry ho česká filmová kritika zavrhla, ale v zahraničí sklízel úspěchy a získal několik ocenění na mezinárodních festivalech. Poetický příběh ze šumavských hor roku 1914 oslovuje mnohé diváky i dnes.Z DIÁŘE

 

Česká republika, 7. – 14. ledna

Alianční týden modliteb

V rámci Aliančního týdne modliteb se každoročně setkávají křesťané různých denominací, aby přemýšleli nad Božím slovem a modlili se za společná témata. Letošní téma je „Nést hojné ovoce“.


Praha, 11. ledna

Václav Jan Křtitel Tomášek

Dvousté padesáté výročí narození klavíristy, učitele a skladatele Václava Jana Křtitele Tomáška připomene koncert na radnici v Praze Vysočanech. Na kladívkový klavír bude hrát Petra Matějová.


Opava, 11. ledna

Vzpomínka na blahoslavené minority

Minorité Michał Tomaszek a Zbigniew Strzałkovský byli zabiti na misiích v Peru a před devíti lety blahořečeni. V Opavě je připomenou františkáni z Krakova a při mši svaté předají jejich relikvie.


Znojmo, 11. ledna

Tajemství Přemyslovců

Na přednášce ve Znojmě s videooprojekcí poodkryje režisér, fotograf a publicista Jan Svatoš tajemství Přemyslovských artefaktů. Nastíní také dobu panování Přemysla Otakara II.


Filipov, 13. ledna

Připomínka zjevení Panny Marie

Poutní mše svatá k připomínce zjevení Panny Marie ve Filipově začne v bazilice ve čtyři hodiny ráno. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant. Další bohoslužby budou v průběhu dne.


Praha Vyšehrad, 14. ledna

Výročí úmrtí krále Vratislava

Královská kolegiátní kapitula svatých Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu k výročí úmrtí zakladatele kapituly a prvního českého krále Vratislava.


Hořice, 15. ledna

15 let hospice Duha

Beseda v Hořicích s Janou Sieberovou a Pavlem Sieberem se ohlédne za patnácti lety služby hospice Duha. Představí jeho plány do budoucna a přinese mnoho informací o hospicové péči obecně.


Děčín, 16. ledna

Výročí Jana Palacha a Jana Zajíce

Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce vytvořil David Vávra jako interaktivní světelnou instalaci. U evangelického kostela v Děčíně bude slavnostně odhalena v den výročí Palachova sebeupálení.

Zpravodajství

Premiéra: 9.1.2024

Výroba: 2024