I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Obec Madunice

Dokumentaristika

Premiéra: 30.1.2011

Výroba: 2009

Prvá zmienka o vzniku obce sa datuje od roku 1113. K dominantám a atraktívnym stavbám obce možno zaradiť kostol a kultúrny dom. Ku kultúrno-historickým hodnotám obce možno zaradiť – faru, kostol, sochu Jána Hollého, Sochu sv. Jána Nepomuckého, súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha, pomník padlým vojakom v 1. sv. vojne, pamätnú izbu Jána Hollého, oltár v kostole, Madunickú izbu z obdobia po 1. sv. vojne. V obci pôsobia obecné spolky a záujmové združenia. Katastrom obce prechádza celoslovenský biokoridor rieka Váh, ktorý sa dá spolu s miestnymi štrkoviskami zaradiť k hodnotným prírodným celkom.

Dokumentaristika

Premiéra: 30.1.2011

Výroba: 2009