I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výchova a občanství

Dokumentaristika

Premiéra: 24.3.2011

Výroba: 2007

Při příležitosti významných výročí přítomnosti salesiánů v různých částech světa činí hlavní představený své apoštolské návštěvy. Film „Výchova a občanství“ nám přibližuje jeho návštěvu v provincii Ligursko-toskánské, kde navštívil téměř všechny salesiánská díla. Setkal se s akademickou obcí a přijal pro celou Kongregaci čestné ocenění Laurea Honoris i čestné občanství města Janova. Nejdůležitějším bodem setkání byly salesiánské komunity, školy a také Svátek mládeže, který uspořádalo Salesiánské hnutí mládeže. Jeho návštěva byla velmi povzbuzující a ukázala jasný směr pro spolubratry této provincie i celé nové Evropy.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.3.2011

Výroba: 2007