I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Jan Vodňanský - básník filosof

Publicistika

Premiéra: 17.12.2011

Výroba: 2011

Jan Vodňanský narozen 19. června 1941 v Praze je básník, spisovatel dětské literatury, šoumen a filosof.

Vyrůstal v rodině úředníka. Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze (1958) vystudoval ekonomiku a organizaci strojní výroby na Fakultě strojního inženýrství ČVUT (Ing. 1965). Od 1962 souběžně externě studoval filozofii a historii na FF UK (studium filozofie zakončil 1972 diplomovou prací Skutečnost hry, na jejímž základě získal také 1973 tit. PhDr.). 1966 nastoupil jako projektant do Státního projektového ústavu Kovoprojekta, po absolvování vojenské služby (1967) příležitostně pracoval při archeologickém průzkumu Střediska památkové péče v Praze, 1971 byl několik měsíců v angažmá Činoherního klubu, od 1974 ve svobodném povolání. Na konci 50. let začal s kroužkem přátel (P. Šrut, A. Brousek aj.) komponovat vlastní recesně laděné text-appealy a skeče. Od 1961 vystupoval ve studentských menzách a klubech; od 1964 ve dvojici s hudebníkem P. Skoumalem v divadelní kavárně Luxor a od 1965 v text-appealech I. Vyskočila v Redutě (1966 zde též pořad Secese-Recese aneb Dvakrát dva). Později začali V. a P. Skoumal externě spolupracovat se Státním divadelním studiem: 1969–74 vystupovali v Činoherním klubu (1969 první celovečerní autorský pořad S úsměvem idiota), 1974–77 v Ateliéru. 1976 navštívil V. v USA J. Voskovce, jednoho z inspiračních zdrojů své tvorby. Na konci 70. let pořádala dvojice V+ S bytová představení, posléze vystupovala mj. v Junior klubu Na Chmelnici. Po podpisu Charty 77 nebyly jejich pořady v Praze povolovány a V. posléze 1981–85 působil v autorské dvojici s P. Rutem v řadě klubů po celé republice. Od 1985 začal spolupracovat též s herečkou a zpěvačkou S. Nálepkovou a pianisty M. Zákravským, J. Toufarem a D. Dobiášem. Od 1990 vystupoval mj. v Činoherním klubu, Redutě, Rokoku a Semaforu. Od 1992 přednáší filozofii v Institutu základů vzdělanosti UK. 1991 přednášel v kurzech tvůrčího psaní na Univerzitě Iowa City.Od roku 2001) působí Na Fakultě humanitních studií UK , kde přednáší filozofii hry a vede seminář literární tvorby.

Dozvíme se nejen tato, možná ne úplně známá fakta, ale i nahlédneme do jeho soukromí a zaptáme se na jeho víru. Na závěr si lehneme do knih a ponoříme do vánoc i s Pražským Jezulátkem.

Publicistika

Premiéra: 17.12.2011

Výroba: 2011