I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Karel Herbst - salesián, světící biskup

Dokumentaristika

Premiéra: 18.12.2009

Výroba: 2006

Snímek dokumentaristy Otakáro Maria Schmidta o životě biskupa Karla Herbsta. Podívejte se, jak příjemně ubíhá život našemu jedinému salesiánskému biskupovi, který působí v pražské arcidiecézi.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.12.2009

Výroba: 2006