I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na úterý 24. 5. 2022

Zobraz celý den

14:00
Právě vysíláme:
Počasí
16:00
Muzikanti hrajte
Orchestr Grande Moravia
17:50
Právě vysíláme:
Počasí
18:00
Sedmihlásky
Mlynáři, mlynáři, Ani ňa děvčino neznáš
18:05
S Hubertem do lesa
Záhada jezevčí nory
18:20
Animované příběhy velikánů dějin
Galileo Galilei (1564 – 1642)
19:25
Zpravodajské Noeviny
24. 5. 2022
tip
premiéra
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
premiéra
21:05
Moudrost mnichů
Umění pracovat na sobě
21:20
Na startu
tip
premiéra
21:55
Má vlast
Jedlí