I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

František Lízna - jezuita s františkánskou spiritualitou

Dokumentaristika

Premiéra: 22.5.2010

Výroba: 2007

Snímek dokumentaristy Otakáro Maria Schmidta o životě jezuity Františka Lízny. Pater František Lízna SJ (Societas Jezu-Tovaryšstvo Ježíšovo) - narozen roku 1941 v Jevíčku. V roce 1968 vstoupil k jezuitům, roku 1974 byl vysvěcen na kněze, ale do roku 1989 nedostal státní souhlas. Vystřídal řadu manuálních zaměstnání, čtyřikrát byl z politických důvodů za bolševika vězněn, seděl s bývalým presidentem Václavem Havlem. Signatář Charty 77, držitel Ceny Františka Kriegla „za obětavou práci s odsouzenými“ a řádu TGM „za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva“. Od roku 1995 působí ve farnosti Vyšehorky poblíž věznice Mírov, nedaleko Olomouce, kde žije s hospodyní, báječnou Josefkou a se střídajícími se bezdomovci, Romy a dalšími od společnosti odpadlými lidmi a také se svou fenkou Lízou. Nyní do kriminálu dochází jako duchovní podpora vězňů. Nechal si dát ze solidarity romské občanství, protože jej Romové obohacují lehkostí žití a tím, že nelpí na majetku, netouží po vlastním území a umí se radovat a dělit. Horváthovi, vítězi soutěže SuperStar, posílal SMS. Usiluje o ustavení svátku prvního blahoslaveného Roma Zefiryna Jiménese Mally a o zbourání prasečáku v Letech. „Panna Maria, Židovka měla snědou pleť spíš jako Cikánka, než jak se běžně zobrazuje a Kristus, kdyby se měl narodit dnes a ve střední Evropě, tak by to bylo nejspíš ve východoslovenských romských osadách.“ .

Dokumentaristika

Premiéra: 22.5.2010

Výroba: 2007