I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

František Lízna - jezuita s františkánskou spiritualitou

Dokumentaristika

Premiéra: 22.5.2010

Výroba: 2007

Snímek dokumentaristy Otakáro Maria Schmidta o životě jezuity Františka Lízny. Pater František Lízna SJ (Societas Jezu-Tovaryšstvo Ježíšovo) - narozen roku 1941 v Jevíčku. V roce 1968 vstoupil k jezuitům, roku 1974 byl vysvěcen na kněze, ale do roku 1989 nedostal státní souhlas. Vystřídal řadu manuálních zaměstnání, čtyřikrát byl z politických důvodů za bolševika vězněn, seděl s bývalým presidentem Václavem Havlem. Signatář Charty 77, držitel Ceny Františka Kriegla „za obětavou práci s odsouzenými“ a řádu TGM „za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva“. Od roku 1995 působil ve farnosti Vyšehorky poblíž věznice Mírov, nedaleko Olomouce. Docházel do kriminálu jako duchovní podpora vězňů. Nechal si dát ze solidarity romské občanství, protože jej Romové obohacovali lehkostí žití a tím, že nelpí na majetku, netouží po vlastním území a umí se radovat a dělit. Usiloval o ustavení svátku prvního blahoslaveného Roma Zefiryna Jiménese Mally a o zbourání prasečáku v Letech. František Lízna zemřel 4. března 2021 v Olomouci.

Dokumentaristika

Premiéra: 22.5.2010

Výroba: 2007