I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Alexander Tomský - politolog

Publicistika

Premiéra: 10.5.2014

Výroba: 2014

 

V talkshow moderátora Otakára Schmidta a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům - v televizi NOE je tentokrát hostem Alexander Tomský - politolog, překladatel, nakladatel a také bývalý poradce Margaret Thatcherové. Svým veřejným vystupováním se zasloužil o křesťansko-židovský dialog. Vtipně a s nadhledem rozkrývá „složitá“ témata a nabízí nové souvislosti.

 „Svět náš Bohem rozsvícený, ďáblem znečištěný.“ (Fr. Halas)

Židovský myslitel A.Tomský zdůrazňuje, že judaismus (židovství) a křesťanství jsou hodnotově téměř totožné a spolu s antikou vytvořily evropskou morálku a zákony. Vítězstvím nad kolektivistickým marxleninismem a nacistickým socialismem se společnost propadla do druhého extrému, do individualismu, zbožštění a kultu vlastního ega, vlastního JÁ, které se projevuje bezbřehou tolerancí zla a relativizmem. Náboženství našeho jednoho jediného společného Boha bylo ateisty nahrazeno humanistickým modlářstvím a především genderovou, transexuální, femenistickou, ekologickou a multikulturální ideologií, takže je nyní Evropa plná pohanských kultů a liberalismu, jako nového náboženství, od něhož se dnes agresívní a bojovný ateismus odvíjí. S tím souvisí snaha o globální či planetární univerzalistickou vládu, do níž se zaplétají výše zmíněné ideologie, které ve jménu absolutního jedince útočí na rodinu a podporují její postupný rozklad, s čímž souvisí i rozvrat partnerských a rodiných vztahů pod heslem – nevaž se odvaž se, nebo adoptuj si svého slona, či kudlanku nábožnou.

Dalšími tématy rozhovoru byl slavný spisovatel G.K.Chesterton a jeho vliv na Karla Čapka, historik Josef Pekař a jeho rozpor s pokrokářským filosofem T.G.Masarykem. Hlavním tématem A.Tomského byla postava tzv. „válečného“ papeže Pia XII., který se zasloužil (v období 2.světové války) se svým sekretářem Montinim (budoucím papežem Pavlem VI.) o záchranu téměř 600 000 Židů.

V byrokratické nadvládě EU se v současnosti projevuje zkaženost zpohodlnělé civilizace a zrádnost středního proudu – mainstreamu, jehož lákavému kariérismu podléhají židé i křesťané. Kritikům však na druhou stranu A.Tomský připomíná, že zla není ve světě nikdy tolik, nakolik jej vykreslují sektáři, kteří z něj mají ve výsledku svůj vlastní populistický profit.

A. Tomský působil v mnoha nakladatelstvích – exilové Rozmluvy, Academia, Leda…

Publicistika

Premiéra: 10.5.2014

Výroba: 2014