I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zámek Židlochovice - zahrada času

Dokumentaristika

Premiéra: 26.8.2017

Výroba: 2010

Židlochovický zámek patří mezi neopomenutelné památky Jihomoravského kraje. Zámek i park v průběhu staletí vlastnily významné šlechtické rody, z nichž každý hrál podstatnou roli nejen v moravském regionu, ale ovlivňoval chod celé Evropy. O trvalých stopách jednotlivých rodů, proměnách krajiny, historii zámku a parku, ale i živé přítomnosti pojednává tento dokument.

Dnes je zámek i park majetkem České republiky. Spravují jej Lesy České republiky, s.p. , Lesní závod Židlochovice.

Dokumentaristika

Premiéra: 26.8.2017

Výroba: 2010