I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jiří Kocourek - Co je to vlastně psychoanalýza?

Vzdělávací pořady

Premiéra: 12.6.2019

Výroba: 2018

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, PhD., (1948) vystudoval psychologii na UJEP v Brně v roce 1971, pracoval jako klinický psycholog a psychoanalytik. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Je spoluzakladatel České psychoanalytické společnosti, zakladatel výukového Psychoanalytického institutu, člen Mezinárodní psychoanalytické společnosti. Přednáší psychoanalýzu na brněnské fakultě filosofie, dříve i na pražské a budějovické. Vydal několik vlastních odborných publikací a sebrané spisy Sigmunda Freuda v Psychoanalytickém nakladatelství. Vybudoval první českou Psychoanalytickou kliniku v Opočně a je jejím ředitelem. V roce 1992 vydal odbornou publikaci k léčbě psychických problémů pod názvem Horizonty psychoanalýzy.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 12.6.2019

Výroba: 2018