I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kmochův Kolín 2019

Dechový orchestr Harmonie 1872 Kolín

Hudba - ostatní

Premiéra: 4.9.2020

Výroba: 2019

Harmonie 1872 Kolín je orchestr, která má od roku 2003 vlastní právní subjektivitu. Až 70 členný kolektiv hudebníků se svou interpretační vyspělostí je schopný splnit všechny požadavky spojené s realizací slavnostních a pietních aktů, oslav výročí, jubileí a svátků státních, regionálních či místních. Svou hodnotnou produkcí umí ozdobit kulturní, společenské a sportovní akce všeho druhu.

Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry - od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu.

Orchestr je pravidelným účastníkem festivalu.

Hudba - ostatní

Premiéra: 4.9.2020

Výroba: 2019