I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Evangelium podle Lukáše

Dramatická tvorba

Premiéra: 3.4.2021

Výroba: 2014

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.

Čtyři spisovatelé. Čtyři příběhy. Jeden život. Poprvé v historii filmu byla evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana rekonstruována ve čtyřech celovečerních dokumentárních filmech.

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.Toto jsou první slavná slova vánočního příběhu v evangeliu podle Lukáše. Vypráví o Ježíšově službě na zemi a mnoho z Jeho podobenství. Na základě nejnovějších teologických, historických a archeologických výzkumů poskytuje celovečerní film režiséra Davida Battyho živé zobrazení biblických událostí.

Dramatická tvorba

Premiéra: 3.4.2021

Výroba: 2014

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.