I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatoludmilská pouť na Tetíně

Příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín,modlitba za vlast a Svatoludmilské nešpory

Duchovní pořady

Premiéra: 17.9.2021

Výroba: 2021

Tetínská pouť je symbolem vzpomínky na první českou kněžnu a světici svatou Ludmilu, babičku a vychovatelku knížete Václava, která na Tetíně zemřela 15. září 921 mučednickou smrtí.
Po příjezdu lebky sv. Ludmily na Tetín pronese Dominik kardinál Duka OP, modlitbu za vlast. Následně bude v kostele sv. Ludmily světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer za účasti biskupů předsedat slavným svatoludmilským nešporám. Na konci nešpor vystoupí se společným prohlášením o česko-rakouském smíření olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner a vídeňský arcibiskup, papežský legát Christoph kard. Schönborn OP.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.9.2021

Výroba: 2021