I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hledání skrytých svatých míst

Ostrov Tinos

Dokumentaristika

Premiéra: 30.10.2021

Výroba: 2013

Vyplujte na duchovní cestu na ostrov Tinos. Kulturní bohatství Tinosu vychází jak z pravoslavných, tak i katolických tradic a zejména z oddanosti nejposvátnější křesťanské postavě Stvoření - Panně Marii.

Dokumentaristika

Premiéra: 30.10.2021

Výroba: 2013