I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kaplani naděje

Sr. Anna Vendula Malichová

Dokumentaristika

Premiéra: 14.2.2022

Výroba: 2022

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze otevřela své dveře potřebným nemocným roku 1854. Její přirozenou součástí je také kostel, který sestrám Boromejkám, které nemocnici provozují, každodenně připomíná jejich přesvědčení, že služba nemocným se se službou Bohu prolíná. Je proto přirozené, že právě v této nemocnici věnují duchovní péči více pozornosti, než bývá zvykem. Celkem tu slouží sedm kaplanů a kaplanek na různě velké pracovní úvazky. Na jejich počínání dohlíží a budoucí kaplany také pilně školí Anna Vendula Malichová, řeholní sestra z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která nás tímto dílem provede.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.2.2022

Výroba: 2022