I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kaplani naděje

Dagmar Sližová

Dokumentaristika

Premiéra: 18.2.2022

Výroba: 2022

Dagmar Sližová je pastorační asistentka a nemocniční kaplanka v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Je k dispozici pacientům v hospici, ať už v lůžkovém nebo domácím, ale věnuje se také rodinným příslušníkům, kolegům a dobrovolníkům. Dále pečuje o klienty Chráněného bydlení sv. Luisy. Jak se tohle všechno dá stihnout? Nedá! Jak sama říká: Důležitá je spolupráce celého multidisciplinárního týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům v terminálním stadiu, a také je důležitá spolupráce s dobrovolníky.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.2.2022

Výroba: 2022