I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Z dějin Ukrajiny

Publicistika

Premiéra: 13.5.2022

Výroba: 2022

24. února t. r. překročila armáda Ruské federace ukrajinské hranice. Svůj útok opírá Rusko o tvrzení, že tam přichází bojovat s nacisty, a dodává navíc, že Ukrajina byla vždy jeho součástí. Vraťme se do historie Ukrajiny - této druhé největší evropské země, abychom současnou realitu vnímali nezkresleně.

Pozvání do studia přijali historici doc. Pavel Boček z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. David Svoboda, PhD. z Ústavu pro studium totalitních režimů a doc. Jaroslav Šebek, PhD. z Historického ústavu AV ČR. Do pořadu mohou vstupovat také diváci svými dotazy prostřednictvím e-mailu na adresu vysilani@tvnoe.cz nebo SMS zprávy na číslo 775 177 377. Těšíme se i na vaše otázky.

Publicistika

Premiéra: 13.5.2022

Výroba: 2022