I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Haná úrodná a neznámá

MFF Strážnice 2022

Hudba - folklor

Premiéra: 1.10.2022

Výroba: 2022

Pět století v nejbohatším kraji. Záznam pořadu z MFF Strážnice 2022.

Jedním z pozoruhodných programů v Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2022 byl pořad Haná úrodná a neznámá. Autoři Milan Heřman, Robert Šolc a Jan Žúŕek se vydali na cestu v pěti stoletích nejbohatším krajem u nás, v rozlehlé oblasti uprostřed Moravy. Navštívili tak vesnické zábavy, hluboké lesy, široká pole, kostely i dvorská divadla a společně hledali proměny lidového oděvu, hudebního a tanečního folkloru a vyslechli také pověsti, zvyky i obyčeje, které provázely každodenní život obyvatel Hané v těch pěti stoletích. Od pohanského dědictví, přes vzájemné ovlivňování mezi zámeckými pány a robotníky, k hledání krále Ječmínka, či k projevům ryzí zbožnosti, stejně jako k vojenskému smutnění. Došlo i na hanáckou operu, ale také “na bochty, či zabijačku“.

Na pódiu stadionu Bludník se tak sešlo na 130 osob.( FS Haná Velká Bystřice, HSOT Klas Kralice na Hané, NS Mánes Prostějov, FS Haná Přerov, HMS Rovina Olomouc, DFS Krušpánek Velká Bystřice, Malá Olešnica Doloplazy, CN Záletníci, CN Krušpánek a HOLAN

Opravdu bylo co obdivovat.

Hudba - folklor

Premiéra: 1.10.2022

Výroba: 2022