Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Benefiční koncert

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

Hudba - benefice

Premiéra: 10.9.2022

Výroba: 2022

Svatý Hostýn je po staletí místem, kam přichází poutníci a široká veřejnost děkovat za dary, kterých se nám v životě dostává. Nacházíme zde také útěchu, předkládáme prosby, hledáme duchovní klid a rovnováhu.
Aby i nadále mohl  být Svatý Hostýn místem ztišení pro všechny poutníky, připravila Matice Svatohostýnská ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Duchovní správou na Svatém Hostýně projekt na zlepšení dopravní obslužnosti.

A právě na podporu tohoto projektu se benefiční koncert koná. Moderování přijal P. Marian Pospěcha.

Účinkují  Porta Benefica s Marianem Jurečkou, Pavel Šporcl a RB:ORCH&RADEK BLAHUŠ.

Projekt můžete podpořit příspěvkem na č. účtu: 1036432627/6100, zpráva pro příjemce: benefice nebo přes QR kód.

Hudba - benefice

Premiéra: 10.9.2022

Výroba: 2022