I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výpravy do divočiny

Ochranářská genetika

Publicistika

Premiéra: 13.12.2022

Výroba: 2022

Zooložky z Ústavu biologie obratlovců AV ČR Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D a Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. se zabývají ochranářskou genetikou. Co je ochranářská genetika, populační genetika, jak se zkoumá a jakými metodami? Objevují se nové poznatky u obratlovců?

Budeme se také zabývat genetickou bankou a dotkneme se i živočichů, kterým se naši hosté věnují.

Poodhalme tento nevšední a zajímavý obor současného výzkumu biologie.

Publicistika

Premiéra: 13.12.2022

Výroba: 2022