Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Harfa Noemova

Má vlast - Vyšehrad

Zábava

Premiéra: 15.4.2023

Výroba: 2023

Vydejme se objevovat krásu vážné hudby. Poutavým slovem nás bude na této cestě doprovázet ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka - Jaromír Javůrek.
Představí cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. I. část má název Vyšehrad.

Záznam Symfonické básně byl pořízen v roce 2010 ve Sněmovním sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, účinkuje Moravská filharmonie Olomouc.

Vyšehrad
Harfy věštců začnou; zpěv věštců o dějích na Vyšehradě, o slávě, lesku, turnajích, bojích, až konečně úpadku a zříceninách. Skladba končí v elegickém tónu. V pomalém úvodu, rozezněném harfou (lyrou) jako atributem bájných pěvců, se vynořují dva hlavní motivy, melodicky se postupně rozšiřují až k rozvinutí do grandiózní plochy.

Následující sonátové allegro začíná proměnou prvního motivu v dramatické hlavní téma, jehož spád je dán chromatickým sestupem a hrou s akcenty na různých dobách taktů. Nástup majestátního druhého motivu připraví lyrickou část profilovanou vedlejším tématem. Po následujícím krátkém dramatickém provedení, v okamžiku vystřídání tonálně labilní plochy stabilitou dosažené durové podoby hlavní tóniny, triumfálně nastoupí ve fortissimu orchestrálního pléna ve funkci reprízy pochodová varianta prvního, melodicky rozšířeného motivu, jejíž lyrická podoba už zněla uprostřed vedlejšího tématu.
V souladu s programem se ale triumf láme do elegické tónu, do něhož se odívá i pochodové téma, a přechází v zkrácené opakování úvodu. V jeho závěru doznívá pěvcova harfa a první motiv Vyšehradu mizí v tichu.

Zábava

Premiéra: 15.4.2023

Výroba: 2023