I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

4. 7. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 4.7.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Nový biskup ostravsko-opavské diecéze

Od čtvrtého července ná ostravsko-opavská diecéze nového sídelního biskupa. Po modlitbě Anděl Páně v ostravském kostele svatého Václava jeho jméno oznámil apoštolský nuncius Jude Taddeusz Okolo.


Setkání představených kněžských seminářů

V závěru června se v Římě uskutečnilo už 32. setkání představitelů kněžských seminářů z České a Slovenské republiky. Jeho účastníci se zamýšleli nad aktuálními výzvami ve formaci bohoslovců.


Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Na probíhajícím 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech opět působí také ekumenická porota. Jejím úkolem je ocenit film z hlavní soutěže, jehož hodnoty jsou v souladu s hodnotami evangelia. Činnost poroty přijeli podpořit i zástupci křesťanských církví.


Nová výstava v Diecézním muzeu Brno

V kryptě brněnské katedrály byla otevřena nová výstava nazvaná Via populi dei, v překladu Cesta Božího lidu, s podtitulem Starý zákon v umění výtvarném.


Rozloučení s P. Petrem Kolářem SJ

V kostele svatého Ignáce v Praze se spolubratři i veřejnost rozloučili s jezuitou Petrem Kolářem. Za tragických okolností zemřel ve věku 82 let. Po mši svaté bylo tělo zesnulého uloženo do hrobu na vyšehradském hřbitově.


Geologický den v Praze

V rámci Geologického dne byla v Praze na Klárově zpřístupněna kaple svatého Rafaela, patrona nevidomých. Program dne připravila Česká geologická služba tak, aby vedla veřejnost k porozumění principům a metodám vědeckého bádání geologů, ale i k poznání jejich přínosu v denní praxi.Z DIÁŘE

 

Nitra, 5. července

Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje

Velkolepými slavnostmi oslaví Nitra jedenáctisté šedesáté výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Celebrantem mše svaté na národní pouti bude americký biskup Larry James Kulick.


Piešťany, od 5. července

Tajemství Zoborského kláštera

V Piešťanech bude otevřena výstava ilustrací ke knize Tajemství Zoborského kláštera, příběh svatého Gorazda. Knihu napsal biskup František Rábek, autorem ilustrací je Martin Oscitý.


Praha, 6. července

Výročí mučednické smrti Jana Husa

Výročí smrti Mistra Jana Husa připomene bohoslužba v Betlémské kapli v Praze. Povede ji patriarcha církve husitské, hudbou ji doprovodí pěvecký sbor a dechový kvintet pražského hradu.


Sazovice, 6. července

Mše svatá za účasti biskupů

Na letošní Dny lidí dobré vůle naváže plenární zasedání ČBK. Společnou mši svatou budou čeští a moravští biskupové slavit v Sazovicích u Zlína. Hlavním celebrantem bude biskup Martin David.


Olomouc, od 7. července

Olomoucké barokní slavnosti

Letní hudební festival v Olomouci nabídne v kostelích a historických sálech osm projektů v novodobých premiérách. K vrcholům budou patřit koncerty souborů Musica figuralis a Societas Incognitorum.


Sázava, 9. července

Pouť ke sv. Prokopovi

V Sázavském klášteře budou pokračovat oslavy svátku jeho zakladatele sv. Prokopa. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.


Karlova Studánka, 9. července

Kouzlo kytary

Lubomír Brabec patří k našim nejznámějším kytaristům. V jeho recitálu v Karlově Studánce nebudou chybět skladby renesančních a barokních mistrů, zazní i skladby kytarových virtuosů.


Olomouc, do 31. srpna

Zamiloval jsem si krásu Pánova domu

Výročí narození Bedřicha Egona Fürstenberka a jeho jmenování olomouckým arcibiskupem připomíná výstava v Olomouci. K vidění jsou umělecko-řemeslné předměty i textilie a věci denní potřeby.

Zpravodajství

Premiéra: 4.7.2023

Výroba: 2023