I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

22. 11. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 22.11.2023

Výroba: 2023

Modlitební vigilie za mír ve Svaté zemi

Představitelé církví ve Svaté zemi a mnoho věřících různých konfesí se zúčastnilo na modlitební vigilii ve Škole Svaté země v Jeruzalémě. Všichni prosili za mír ve Svaté zemi.


Svátek rozmnožení chlebů y Tabze

V Tabze na břehu Galilejského jezera se slavil svátek na památku Ježíšova zázraku rozmnožení chlebů a ryb. Mši svatou sloužil latinský patriarcha Jeruzaléma spolu s komunitou benediktinů za účasti mnoha místních křesťanů.


Společné úsilí o mírové soužití v Tel Avivu

Arabové i židé v Tel Avivu se snaží vytvářet předpoklady mírového soužití, aby se v budoucnu předešlo podobným konfliktům, jaký nyní sužuje obyvatele Gazy.


Mateřská tvář církve

Jednou z ženských řeholních komunit, která působí i v těchto dnech v Gaze, jsou sestry Vtěleného Slova.

Zpravodajství

Premiéra: 22.11.2023

Výroba: 2023