Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

8. 5. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 8.5.2024

Výroba: 2024

Bazilika, která připomíná Ježíšovu agonii

Bazilika v Getsemanech byla postavena podle návrhu Antonia Barluzzihoo právě před sto lety. Nachází se na místě, kde Ježíš prožil svou agonii před svým utrpením a tento symbolický rozměr zvýrazňuje kontrast světla a tmy.


Večer byzantských zpěvů v Beit Sahour

Pravoslavná církev v Beit Sahour uspořádala hudební večer, při kterém zazněly velikonoční zpěvy jako výraz vděčnosti a chvály Hospodinu. Je to malý příspěvek ke zmírnění konfliktní situace ve Svaté zemi.


Otevření nového divadelního sálu ve Škole Svaté země

Ve Škole Svaté země v Jeruzalémě byl otevřen nový divadelní sál, kde se žáci i studenti učí rozvíjet své umělecké a vyjadřovací schopnosti.


Partnerství mezi Kustodií Svaté země a kapucíny v Kalábrii

V italském městě Cosenza v Kalábrii se konala slavnost, při které zástupci Kustodie Svaté země předali místní kapucínské farnosti relikvii z Kalvárie a několik relikvií z Getseman. Je to potvrzení dlouholetého partnerství mezi těmito komunitami.

Zpravodajství

Premiéra: 8.5.2024

Výroba: 2024