Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Súdán: sen naděje

Dokumentaristika

Premiéra: 30.10.2010

Výroba: 2006

Film „Súdán – sen naděje“ nám ukazuje nedávnou minulost této nejchudší země Afriky. Druhá občanská válka mezi severem a jihem Sudánu, která trvala 20 let, zničila na jihu téměř všechno. Přesto po podepsání mírové dohohy na šest let s vyhlídkou na lepší budoucnost (v roce 2011 má proběhnout referendum o nezávislosti jižního Sudánu a vytvoření nového státu Jižní Súdán) existuje naděje pro tento lid. Tuto naději podporují a utvrzují svou prací a činností Salesiáni a FMA, kteří žijí a pečují o ty nejchudší v Súdánu více než 20 let. Přáním Salesiánské kongregace je přinést mladým této země výchovu, vzdělání, víru a naději, že život lze prožít krásně.

Dokumentaristika

Premiéra: 30.10.2010

Výroba: 2006