I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

František Václav Lobkowicz - biskup

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2011

Výroba: 2011

Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Je premonstrát a první biskup ostravsko-opavský (od 1996). Pro cyklus dokumentárních portrétů Léta letí k andělům jsme s ním točili u něj doma u klavíru a v okolí biskupství, kostela sv.Václava a areálu televize NOE. Projeli jsme se Ostravou a přilehlým okolím a hovořili o jeho šlechtických kořenech a rozvětvené rodině. V roce 1966 nastoupil F.V.Lobkowicz na FF UK, o rok později ale přestoupil na CMBF v Litoměřicích. V roce 1968 vstoupil do řádu premonstrátů (řeholní sliby složil tajně 10. srpna 1972), v letech 1968–1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen 15. srpna 1972. V letech 1972–1974 vykonával základní vojenskou službu a od roku 1975 působil jako kněz po olomoucké arcidiecézi. Od roku 1984 byl farářem farnosti v Mariánských Horách. Dne 17. března 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražským (biskupské svěcení přijal 7. dubna 1990). V letech 1992–2001 byl apoštolským delegátem vedoucím Křižovnický řád rytířů s červenou hvězdou. Dne 30. května 1996 byl jmenován prvním biskupem nově založené ostravsko-opavské diecéze. Je též duchovním rádcem českých skautů a skautek. Od r. 2000 je členem Řádu sv. Lazara – v Českém veklopřevorství zastává funkci duchovního převora. František Václav Lobkowicz zemřel v únoru 2022 v Ostravě.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2011

Výroba: 2011