I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mariánské korunovace v dějinách

Dokumentaristika

Premiéra: 3.3.2012

Výroba: 2011

Podnětem ke korunovaci mariánských soch a obrazů byla v pohnutých dobách 8. století idea papeže Řehoře III., že Panna Maria zaslouží být uctívána jako Matka Boží a Královna na prvním místě vedle svého syna Ježíše Krista. Svou myšlenku realizoval v roce 732 slavným korunováním ikonografického obrazu Panny Marie v římském kostele Santa Maria Maggiore zlatou korunou posázenou diamanty. Od těch dob bylo takto korunováno mnoho milostných obrazů a soch ve světě i u nás.

U příležitosti 100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské vznikl dokument, který pro Matici svatohostýnskou realizovala televize NOE. Seznámíte se v něm se základními údaji o historii Mariánských korunovací v dějinách a zavítáte na 4 nejvýznamnější Mariánská poutní místa v naší vlasti.

Vrcholem dokumentu je historická připomínka slavné korunovace na Svatém Hostýně.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.3.2012

Výroba: 2011