I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě

Dokumentaristika

Premiéra: 9.5.2012

Výroba: 2011

Film televize Noe „Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě“ popisuje nejen historii řádu u nás, ale především obsahuje úžasná a často dechberoucí osobní svědectví bratří, kteří svůj život věnovali nemocným, všem potřebným.

V dnešních nemocnicích se často setkáváme s vážnými tvářemi zaměstnanců, lékaři protestují, ale přitom vytvořit vztah s pacientem, věnovat mu úsměv a podat pomocnou ruku je něco natolik radostného, naplňujícího a inspirujícího, že snad není místo, kde by se Boží láska mohla projevit více. Životy milosrdných bratří jsou skutečně naplněny touto láskou a radostí.

Film byl připravován několik let. Najdete v něm unikátní záběry z míst, kde se po staletí vykonávala hospitalita sv. Jana z Boha skrze péči o nemocné a potřebné. Bohatá historie se tak dostává do přímého kontrastu s následky, které na tomto díle zanechalo komunistické období. Filmem provází br. Martin Macek, představený řádu.

režie: Leoš Ryška, Naděžda Urbášková

Dokumentaristika

Premiéra: 9.5.2012

Výroba: 2011