I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na neděli 5. 6. 2022

6:05
Léta letí k andělům
(6)Otmar Oliva - výtvarník
7:00
Mezi pražci
(107)Červen 2022
7:50
Slovo na neděli
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:10
Vezmi a čti
květen 2022
8:25
Jak potkávat svět
s Milošem Štědroněm
9:50
Počasí
premiéra
10:00
Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba
tip
živě
11:15
Poutníci času
s Jindřichem Štreitem
11:40
14:10
14:40
K jádru věci
s prof. Janem Rychlíkem
18:00
Sedmihlásky
Z pulčínského kostelíčka, Já su od Lidečka
premiéra
18:33
Ovečky
Slavnost Seslání Ducha Svatého
18:55
Strýček Emu
Když prší
tip
premiéra
19:05
Animované příběhy velikánů dějin
Pocahontas (1595 – 1617)
19:35
Setkání
Karel Smetana - kaple sv. Cyrila a Metoděje v Haňovicích u Litovle
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
20:20
21:30
Dokořán
s Janem Přeučilem
tip
premiéra
22:20
Zahajovací koncert
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021