I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Dokumentaristika

Premiéra: 27.6.2016

Výroba: 2016

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt je český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost na UK. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.6.2016

Výroba: 2016