I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Sexuální zneužívání

Publicistika

Premiéra: 11.11.2016

Výroba: 2016

S odborníky, docentkou sociální práce Slávkou Karkoškovou a s psychoterapeuty Theresien Bartoňovou a P. Markem F. Drábkem se zaměříme na vše, co s problematikou sexuálního zneužívání souvisí. Budeme mluvit o tom, jak tato kriminální činnost ovlivňuje děti a dospívající, které se stanou její obětí. A ptát se budeme i na to, jak rozpoznat, že se něco takového v našem okolí děje. I na to, jak pomoci. Zmíníme, že k těmto zločinům bohužel dochází i v rámci katolické církve a připomeneme její současný postoj k těm, kdo se sexuálního zneužívání dopustili.

Publicistika

Premiéra: 11.11.2016

Výroba: 2016