I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Křesťanství v 90 minutách

Publicistika

Premiéra: 2.12.2016

Výroba: 2016

Proč žijeme? A co to znamená žít dobře? Jak na tyto otázky odpovídá křesťanství, to zazní u Kulatého stolu. Čemu nebo komu křesťané věří? Kdo je Bůh, kdo je Ježíš Kristus a co na tento svět přinesl? Jak se s ním setkat? A kde najdeme dnes v naší společnosti, kultuře či jazyce stopy křesťanství? Mluvit budeme také o církvi, o křesťanských hodnotách i o radosti blížících se Vánoc. Pozvání ke společné rozpravě přijali MUDr. Marie Svatošová, organizátorka Kurzů Alfa a zakladatelka hospicového hnutí v ČR, evangelický farář Daniel Heller a katolický kněz P. Vít Zatloukal.

Publicistika

Premiéra: 2.12.2016

Výroba: 2016