I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bolívie – V srdci Bolívie

Dokumentaristika

Premiéra: 20.10.2019

Výroba: 2018

Bolívie je pestrá země vášnivých, radostných a rozmanitých lidí; jedná se o jedinečné území plné kontrastů, jak geografických, tak i kulturních. Od zvyků předků a jezuitského misijního dědictví až po složité politické a společenské výzvy dneška; lidé tohoto místa utvářejí směsici živých a radostných zvyků, rituálů a odolné víry, a den po dni si budují svou identitu. Přestože Bolívie patří v posledních letech mezi regiony s nejrychleji rostoucí ekonomikou, realitou je, že rozvoj center velkých měst je zanedbatelný. Město Totora vypadá, jako by se zde zastavil čas a odhaluje izolovanou realitu jeho obyvatel. Vyskytují se zde velké hospodářské obtíže, příležitosti zaměstnání a odborného výcviku jsou stále velmi omezené. V tomto kontextu - se svým zaměřením na naději a charitu - se místní církev věnuje službě dětem v komunitách obklopujících město.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.10.2019

Výroba: 2018