I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

České nebe

Cyklus kantát o českých světcích a patronech

Hudba - vážná

Premiéra: 12.11.2019

Výroba: 2019

Cyklus menších kantát o jednotlivých českých patronech, vždy s prosbou za jejich přímluvu. Hlavní myšlenkou je povzbudit vztah mezi jejich odkazem a současností. Texty básnířky Marie Dolistové zhudebnil Mgr.plk. Jan Zástěra.

účinkují:
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
dirigent: plk. Jan Zástěra
Miroslava Časarová
Bronislava Smržová Tomanová
Zpěváci Českého nebe
sbormistr: Matouš Pavlis
varhany: Lukáš Dvořák


program:
Intráda k poctě arcivévody Rudolfa Jana

Jan Zástěra: České nebe
Praefatio
Anežka Česká
Svatý Kliment
Soluňští bratři
Vintíř, poustevník
Svatý Zikmund
pramáti Ludmila
Svatý Wolfgang
Vojtěch Slavníkovec
kníže Václav
Conclusio

Hudba - vážná

Premiéra: 12.11.2019

Výroba: 2019