I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s Janem Zástěrou

Zábava

Premiéra: 6.2.2020

Výroba: 2020

Jan Zástěra je absolventem Gymnázia Teplice, studoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a chrámovou hudbu na Týnské škole v Praze. Od roku 2008 působí jako dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v hodnosti plukovníka. V letech 2005–2011 působil jako sbormistr Brixiho komorního souboru, od roku 2011 je sbormistrem vokálně-instrumentálního souboru Collegium hortense a uměleckým vedoucím spolku Trautzlova umělecká společnost.
Věnuje se duchovní i světské hudbě, zkomponoval několik rozsáhlých mešních cyklů a oratorií, dvě symfonie a několik komických oper. Zabývá se rovněž badatelskou a publikační činností, zaměřenou na znovuobjevování regionálních autorů a hudebních skladatelů Teplicka a okolí. Na jejich odkaz a hudební tradici regionu navazuje také vlastní tvorbou, která je velmi často tematicky navázaná na region Podkrušnohoří.
Je držitelem Výročních cen OSA za rok 2017 jako Nejúspěšnější skladatel vážné hudby i jako autor Vážné skladby roku 2017, jíž bylo vyhlášeno jeho oratorium Korunovace českých králů. V roce 2017 se rovněž stal Osobností roku Ústeckého kraje v kategorii kultura. V roce 2019 byl na Velehradě oceněn Medailí České biskupské konference za cyklus kantát České nebe.
(zdroj: Wikipedie)

Zábava

Premiéra: 6.2.2020

Výroba: 2020