I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kapitola z duchovního dědictví Řeckokatolické církve na Slovensku

Dokumentaristika

Premiéra: 9.4.2021

Výroba: 2020

Krátký reportážní dokument zachycuje část krás Řeckokatolické církve na Slovensku, která je v plném společenství katolické církve i v jednotě s římským papežem. Skvostem této církve jsou dřevěné chrámy, které jsou národními kulturními památkami. Dokument poukazuje i na řeckokatolická mariánská poutní místa jako jsou Lutina a Litmanová. Film zachycuje i působení řeckokatolické teologické fakulty v Prešově, představuje katedrální chrám, jakož i poselství blahoslavených biskupů - bl. P. P. Gojdiče a bl. V. Hopka. Slovenská řeckokatolická církev se svým byzantským obřadem hlásí k cyrilometodějské tradici. Je otevřená pro každého, kdo upřímně touží poznávat její jedinečnost.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.4.2021

Výroba: 2020