I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

21. 7. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 21.7.2021

Výroba: 2021

Nový generální ministr františkánského řádu

Františkáni na své generální kapitule zvolili 13. července nového generálního představeného a 121. nástupce svatého Františka. Stal se jím otec Massimo Fusarelli z Itálie, který bude řídit více než 12 tisíc bratří na celém světě.


Patriarcha syrské katolické církve navštívil Svatou zemi

Svatou zemi navštívil patriarcha syrské katolické církve Ignatius Youssef III Younan. Při této příležitosti udělil biskupské svěcení patriarchálnímu vikáři Jeruzaléma, Svaté země a Jordánska Jakubu Aframovi Semaanovi.


Slavnost posvěcení baziliky Božího hrobu

Bazilika Božího hrobu v Jeruzalémě je cílem poutníků z celého světa. 15. července se každoročně slaví výročí posvěcení této baziliky, k němuž došlo v křižácké epoše roku 1149.


Lékárna ve službách františkánské misie

Lékárník měl ve starších dobách stejnou vážnost jako lékař, diagnostikoval nemoci a určoval podávání léků. Lékárna v konventu sv. Salvátora v Jeruzalémě poskytovala od 13. století až do roku 1915 základní lékařskou péči místním křesťanům, židům i muslimům.

Zpravodajství

Premiéra: 21.7.2021

Výroba: 2021