Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

30. 11. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 30.11.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Nedělní modlitba Anděl Páně

Vyjádřil svou bolest z neutěšené situace migrantů a uprchlíků. Vyzval mezinárodní společenství, aby hledalo řešení krize a s migranty zacházelo důstojně.


Papež František o dětské práci

Papež přijal ve Vatikánu účastníky konference nazvané Vymýcení dětské práce, budování lepší budoucnosti. Důrazně vystoupil proti vykořisťování dětí za účelem zisku.


První adventní neděle v Košicích

Do jednoho z nejvíce a nejradostněji očekávaných období roku vstoupili v neděli také lidé na východním Slovensku. Ani ve farnosti Božího milosrdenství v Košicích tomu nebylo jinak.


První adventní neděle na Petrově

První neděle adventní, která je i začátkem nového liturgického roku, se slavila také v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla.


Adventní věnec v Hlučíně

Náměstí v Hlučíně zdobí už devátým rokem netradiční adventní věnec. Akci před lety inicioval Josef Hlubek, letos její realizaci vedla Jana Kameníčková. I v mnoha omezeních spojuje lidi uprostřed nelehké doby.


Beatifikační proces Martina Středy

Vatikán souhlasí se zahájením procesu blahořečení kněze Martina Středy, který byl duchovní oporou brněnské posádky při obléhání Švédy za třicetileté války. Biskup Vojtěch Cikrle teď zahajuje diecézní fázi kanonizačního procesu.


Pozvání do Arcibiskupského gymnázia

Na Stojanově gymnáziu Velehrad se uskutečnil Den otevřených dveří. Zájemce o studium provedli školou současní studenti. Byly představeny také její nové prostory s počítačovými a jazykovými učebnami, výtvarným ateliérem, školní knihovnou, sborovnou i původně jezuitskou kaplí.
Z DIÁŘE

 

Vysoké Mýto, od 1. prosince

Rozsvěcení oken ve městě

Ve Vysokém Mýtě se postupně rozsvítí na různých místech 24 vyzdobených oken s číslovkami. Děti je budou hledat a ve svém herním plánu rozsvícené domky postupně vybarvovat.


Plzeň, 2. prosince

Nad slunce krásnější

Beseda o Plzeňské madoně je na programu Západočeské galerie v Plzni. O významu madony nejen v náboženských souvislostech promluví biskup Tomáš Holub a ředitel galerie i autoři výstavy.


Kutná Hora, 4. prosince

Pouť ke svaté Barboře

Na oslavu svátku svaté Barbory srdečně zve farnost-arciděkanství v Kutné Hoře. Poutní mši svatou v chrámu sv. Barbory bude celebrovat P. Filip Foltán, hudbou ji doprovodí Amici musicae antiquae.


Kroměříž, 4. prosince

Den otevřených dveří

Na den otevřených dveří zve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Bude možné si prohlédnout prostory školy a zájemcům bude k dispozici její vedení, učitelé, vychovatelé i školní kaplan.


Chlum u Třeboně, 5. prosince

Oslava svátku sv. Mikuláše

Tradiční oslavu svátku svatého Mikuláše pořádá farnost v Chlumu u Třeboně. Děti uslyší příběh o tom, jak se odemyká nebeská brána, a bude pro ně připravena také malá nadílka.


Tábor-Klokoty, 5. prosince

Kytarový recitál s doprovodem houslí

Koncert na podporu rodin dětí s autismem se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Na programu je kytarový recitál Vojtěcha Vrtišky s houslovým doprovodem Jiřího Kubečka. 
Reportáže z Rome reports:

Pope Francis calls on governments to stop exploiting migrants and to seek dialogue

What to expect from Pope Francis´ upcoming trip to Cyprus

Zpravodajství

Premiéra: 30.11.2021

Výroba: 2021