I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jubilejný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Bratislava

Hudba - ostatní

Premiéra: 20.3.2022

Výroba: 2022

Jubilejní koncert SZSU je benefičním koncertem, výtěžek bude věnován podpoře projektů škol zaměřených na vzdělání a pomoc žákům se sluchovým postižením ve Valašském Meziříčí v Čechách a v Bratislavě na Slovensku.

Pěvecký sbor slovenských učitelů je celonárodní, mužské a v den koncertu již 101 leté umělecké těleso, které pod vedením profesionálních dirigentů dosahuje během celého svého života významných úspěchů. Je nositelem státních cen a vyznamenání, vítězem světových sborových her v Lotyšské Rize 2014, jakož i mnoha dalších sborových soutěží (naposledy Slovakia Cantat 2019). Jubilejní koncert 20. 3. 2022 z Moyzesovy síně v Bratislavě patří k oslavným koncertům 100 letého jubilea, které bylo díky protipandemickým opatřením přesouváno.
Jedná se o koncert složený ze dvou částí. První tvoří samostatné vystoupení SZSU a capella (čistě mužská vokální část). Druhou část přneseme ze záznamu v samostatném koncertu.

Bratislava
Fond UŠKO n. f. pri základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
Drotárska cesta 48, 811 04  Bratislava
IBAN: SK44 0200 0000 0011 9363 9154
BIC: SUBASKBX
www.zsidrotarska.sk


Valaské Meziříčí
Nadační fond při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí
IBAN: CZ98 0800 0000 0018 5494 6339
http://www.val-mez.cz

Hudba - ostatní

Premiéra: 20.3.2022

Výroba: 2022