I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bělorusko – Semínka víry

Dokumentaristika

Premiéra: 3.12.2022

Výroba: 2021

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je národní poutní místo známé pro své zázraky, které zároveň odkazuje i k patronce Běloruska. Tento chrám má význam jak pro pravoslavné věřící, tak i pro katolíky. Po pádu železné opony v roce 1990 Budslav zažila obrodu církve. Ze 30 až 40 lidí, kteří toto místo za komunismu navštěvovali, se stal příliv tisíců věřících, kteří se sem každým rokem vracejí. Tato skutečnost ukazuje i na velký návrat víry v Bělorusku.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.12.2022

Výroba: 2021