I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Když bolí tělo

Výživa a nutriční terapie

Vzdělávací pořady

Premiéra: 2.5.2023

Výroba: 2023

Přenos interaktivního pořadu ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity věnovaný fyzickému zdraví. Moderuje Pavel Štěpánek.

Výživa a stravovací zvyklosti jsou důležitou složkou, která ovlivňuje naše zdraví. Nevhodné stravovací zvyklosti a nevhodná výživa tak mohou působit na naše zdraví negativně. Převážná část onemocnění spojených s nevhodně zvolenou výživou se zpočátku nemusí nijak projevovat a nebolí. S odstupem času si však může vyžádat svou daň v podobě obezity anebo metabolických onemocnění, mezi které se řadí i cukrovka. To, jak těmto zdravotním komplikacím předejít anebo jejich riziko minimalizovat si řekneme v dnešním díle pořadu Když bolí tělo s nutričním terapeutem Mgr. Bc. Janem Konvičkou z Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské Univerzity.

Dotazy je možné zaslat na mail: nutricniporadna@osu.cz


Vzdělávací pořady

Premiéra: 2.5.2023

Výroba: 2023